Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2017

3762 fbfb 420
Reposted from0 0
3764 aeb6 420
Reposted from0 0
9267 6d00 420
Reposted frompixielark pixielark viafrauvermeer frauvermeer
6741 7f34 420

furtho:

Hans W Silvester’s Pub In Dublin, 1950s (via here)

Reposted fromSuzi Suzi viasomebunny somebunny
1239 94f5 420

fle-e-away:

Skammen, Ingmar Bergman,1968

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
7110 098c 420
Reposted fromdziecko dziecko viamruczenie mruczenie

August 30 2017

Mrowi deszcz
z zewnątrz, wewnątrz
-pomiędzy nami- mokra popielniczka
i kawa za ostatnie, i tak pożyczone
pieniądze.

Ty-biała, a ja- czarny, ze zmęczenia piątkiem,
sobotą i niedzielą. Nie klei się nic.
Ten przypadkowy świadek nie doczeka pointy,
wypije kawę, pójdzie. Pozostawi nas
samych sobie, bezradnych.

Przyłapałaś więc trupa
na istnieniu, co dalej? Nie pójdziemy przecież
do łóżka. Nie wypada aż tak
mocnych akcentów kłaść na koniec, mrowi
deszcz, dopij swoją kawę,

odprowadzę cię trochę.


— - Marcin Świetlicki- Rio, poniedziałek
Eternity is the sun
mixed
with the sea
Arthur Rimbaud, “Eternity
(via wordsnquotes)
Reposted frominfinitenoise infinitenoise viahelenburns helenburns
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viamayamar mayamar
2602 4923 420

eicasa:

André Kertész — Budapest, October 7, 1920

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viabeinthe beinthe
1770 c343 420
Reposted fromteijakool teijakool viabesen besen
6804 008a 420

Shadows, John Cassavetes, 1959

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viacholera cholera
9631 74c7 420
Reposted fromrichardth richardth viacholera cholera

momgenes:

My emotional spectrum ranges from industrial noise to Dostoyevsky monologue

Reposted fromerial erial viaathlin athlin
0089 e066 420
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viahelenburns helenburns
4223 0a12 420
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viahelenburns helenburns
6576 4497 420
Reposted fromidiod idiod viahelenburns helenburns
8613 d0e5 420
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viahelenburns helenburns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl