Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2017

4179 bc18 420
Reposted fromzelbekon zelbekon viabeinthe beinthe
Są dni, kiedy jestem z kamienia, czasem z żelaza, najczęściej, niestety ze szkła
— Roma Ligocka
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabeinthe beinthe
2542 dd23 420
jestem zmęczona. nie rań mnie, proszę.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viabeinthe beinthe
2890 b6f1 420
Reposted frombrumous brumous viablackenedsky blackenedsky
Kto powiedział, ze noc jest od spania? Nie, nie, proszę państwa, noc jest właśnie od niszczenia sobie życia. Od analiz tego, co było już i tak zanalizowane milion razy. Od wymyślania dialogów, na które i tak nigdy się nie odważymy. Noc jest od tworzenia wielkich planów, których i tak nie będziemy pamiętać rano. Noc jest od bólu głowy do mdłości, od wyśnionych miłości.
— Éric-Emmanuel Schmitt, Oskar i pani Róża
Reposted frommonstrum monstrum viamayamar mayamar

deathmoth:

Perks of dating me: we can nap constantly

Reposted fromdivi divi viaiblameyou iblameyou

24ribs:

why is it socially acceptable for babies to cry in public why can’t it be socially acceptable for adults to cry in public

Reposted fromkattrina kattrina viaathlin athlin
4783 f9d9 420

desintegro:

Les encastrés, 2005 by Agnès Geoffray

Reposted fromkimik kimik viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni

October 11 2017

Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal.
A przecież żal.

— Ignacy Karpowicz
0405 f795 420
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek viabeinthe beinthe

October 10 2017

8112 1cea 420
Reposted fromkattrina kattrina viaathlin athlin
Te wczesne poranki są takie niedorzeczne.
— HR
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy
2895 c3f3 420
Reposted fromcarly carly viamayamar mayamar
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamayamar mayamar

October 08 2017

7204 5e63
Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted fromwhatyouwantsee whatyouwantsee viamayamar mayamar
4524 22f0 420
Le Petit Soldat (Jean-Luc Godard, 1963)
Reposted fromPoranny Poranny viaiblameyou iblameyou
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viamayamar mayamar
4016 eb7f 420
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viaathlin athlin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl